Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Hướng dẫn biện pháp phòng cháy - chữa cháy cơ bản dễ dàng

Phòng cháy - chữa cháy là một việc làm cấp thiết ngày nay đề phòng những trường hợp không may xảy ra nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. Sau đây, Onetech sẽ hướng dẫn các bạn các biện pháp phòng cháy chữa cháy cơ bản dễ dàng nhất.

Hướng dẫn biện pháp phòng cháy - chữa cháy cơ bản dễ dàng

Biện pháp phòng cháy


- Đánh giá, phân tích tìm ra các bước, các khâu sản xuất kinh doanh nguy hiểm dễ cháy để từ đó tạo ra môi trường phòng tránh không cháy và khó cháy.

- Quản lý chặt chẽ và triệt để nguồn lửa, nguồn nhiệt, các vật sử dụng dễ gây cháy trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cách ly chất gây cháy, dễ bắt lửa, các máy móc thiết bị tản nhiệt, phát sinh nhiệt gây cháy.

- Hạn chế diện tích sản xuất, diện tích bảo quản chất cháy với máy móc thiết bị tới mức cần thiết.

- Ngăn chặn đường phát triển của lửa như xây tường ngăn cháy, cửa ngăn cháy đê bao vành đai trống, lắp đặt thiết bị chống cháy lan.

- Lắp đặt hệ thống báo cháy và chữ cháy tự động, bán tự động.

Hướng dẫn biện pháp phòng cháy - chữa cháy cơ bản dễ dàng


Biện pháp chữa cháy


Ngăn cách ôxy với chất cháy (cách ly): Là phương pháp cách ly ôxy với chất cháy hoặc tách rời chất cháy ra khỏi vùng cháy. Dùng thiết bị chất chữa cháy úp chụp đậy phủ lên bề mặt của chất cháy, đồng thời di chuyển vật cháy ra khỏi vùng cháy.

Làm loãng nồng độ ôxy và hỗn hợp chất cháy ( làm ngạt): Là dùng các chất không tham gia phản ứng cháy phun vào vùng cháy làm loãng nồng độ ôxy và hỗn hợp cháy tới mức bị ngạt không duy trì được sự cháy như khí CO2, nitơ, bọt trơ.

Phương pháp làm lạnh (thu nhiệt): Là dùng các chất chữ cháy có khả năng thu nhiệt làm giảm nhiệt độ của đám cháy nhỏ hơn nhiệt độ bắt cháy của chất cháy đám cháy sẽ tắt. Sử dụng các chất chữa cháy như khí trơ lạnh CO2, N2 H2O. Sử dụng nước chữa cháy cần chú ý không dùng nước chữa các đám cháy đang có điện, hóa chất kỵ nước như: xăng, dầu, gas và đám cháy có nhiệt độ cao trên 19000C mà nước quá ít.

Hướng dẫn biện pháp phòng cháy - chữa cháy cơ bản dễ dàng

Các bước giải quyết sự cố


- Báo động cháy.
- Cắt điện khu vực cháy.
- Tổ chức cứu người bị nạn.
- Tổ chức lực lượng sử dụng phương tiện chữa cháy.
- Gọi điện báo cháy cho đội chữa cháy chuyên nghiệp gần nhất hoặc báo về trung tâm chữa cháy của thành phố.
- Bảo vệ ngăn chặn phần tử xấu lợi dụng chữa cháy để lấy cắp tài sản, giữ gìn trật tự phục vụ chữa cháy thuận lợi.
- Hướng dẫn đường nơi đỗ xem nguồn nước chữa cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khi tới hỗ trợ.
- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cứu chữa đám cháy.
- Triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường cháy sau khi dâp tắt đám cháy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét